Vingroup dự kiến phát hành 6.975 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Vingroup vừa công bố kế hoạch phát hành 6.975 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Vingroup dự kiến phát hành 6.975 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, tập đoàn sẽ thực hiện trong quý 1 với ba đợt, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu trong cả ba đợt là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 20/1 đến ngày 18/2/2021.

Trong đó đợt 1 Vingroup dự kiến phát hành 1.515 tỷ đồng vào ngày 18/2. Số tiền thu được nhằm tăng vốn cho VinFast. Khách hàng cá nhân tham gia đợt phát hành phải mua tối thiểu 100 tỷ đồng, còn khách hàng tổ chức tối thiểu là 500 tỷ đồng.

>> Thông tin tổng quan dự án căn hộ Khang Điền Bình Tân

Đợt 2, Vingroup dự kiến phát hành 2.860 tỷ đồng, trong đó dùng 1.000 tỷ tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho Vinsmart.

Đợt 3, tập đoàn dự kiến phát hành 2.600 tỷ đồng, toàn bộ để tăng vốn cho VinFast.

Tổng ba đợt phát hành trái phiếu, Vingroup dự kiến dùng hơn 5.100 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho Vinsmart.

Lãi suất trái phiếu trả định kỳ mỗi 3 tháng, trong đó lãi suất năm đầu tiên tối đa là 9,7% và các kỳ sau là lãi suất tham chiếu (lãi suất trung bình gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng) cộng thêm biên độ 3,7%.

G

093 222 8630